Impreschiuns dal program da sonda DSC00028.JP
				<td>
					<div align=

Musica da Sent 1
Musica da Sent 1
Musica da Sent 2
Musica da Sent 2
Musica da Sent 3
Musica da Sent 3
Giuvenils da Ramosch 1
Giuvenils da Ramosch 1
Giuvenils da Ramosch 2
Giuvenils da Ramosch 2
Giuvenils da Ramosch 3
Giuvenils da Ramosch 3
Buffet
Buffet
President e commembra
President e commembra
Curdin Brunold, referat
Curdin Brunold, referat
Vegl e giuven
Vegl e giuven
J. P. Strimer, musica Tarasp
J. P. Strimer, musica Tarasp
Sotins 1
Sotins 1
Sotins 2
Sotins 2
Musica da Ramosch
Musica da Ramosch
Regal musica Ramosch
Regal musica Ramosch
4 for you 1
4 for you 1
Jon Andri Anna
Jon Andri Anna
Bachen Bülach 1
Bachen Bülach 1
Bachen Bülach 2
Bachen Bülach 2
Alpettas
Alpettas
Bal sonda
Bal sonda