Taverna-Huder Claudia
Otras persunas
Andere Personen

Biografia:

  • Naschüda als 10 november 1944 a Bravuogn
  • Scoula primara e secundara a Bravuogn
  • Seminar da magisters a Cuoira 1960-65
  • Dat scoula a Sent, Samedan (EMS), Alvaschein
  • Lavurà sco disegnadura sün s-chavamaints archeologics a Sagogn, Ramosch, Sent, Cazis e Mistail
  • Davo avair maridà dal 1970 suna restada a Sent, n'ha darcheu instrui quia, absolt la scolaziun da pedagogia curativa, fat la chasarina e trat sü duos uffants, uossa creschüts ed independents. Eu n'ha amo adüna plaschair da lavurar cun uffants, eir sch'eu sun pensiunada.
  • Eir jent fetscha lungas spassegiadas in muntogna e giod la natüra e la quietezza. Plantas e bes-chas am fascineschan in lur varietà. Cudeschs e musica m'occupan i'l "temp liber".